Alto

Vicentino

MOVE 5.0
ENG: The project Move 5 is financed by European Social Funds through Regione Veneto and it aims at improving the Students' knowledge of British culture and the English language. The aim of the project is to make the students sit for the certification exam in English according to EQR standard. Our students will take their exam in november 2018.

In August and in September 2018 two groups of students from our school took part in the
project MOVE 5.0 and they went to two different cities: Reading and Cardiff. The students were hosted by families and they went to school every day.

READING: the subject of the project was „Sustainable tourism, renovation and construction”. For this reason the students went to London to visit a few modern buildings like “The Crystal” - an eco-friendly construction made of glass- and the “Sky Garden”. They also went on a trip to Oxford and London.

CARDIFF: The subject of the project was “Gender Equality” which brought them to visit some associations that work for the rights of women. In Cardiff they visited the Welsh Assembly, Cardiff Bay and other important sights.IT: Il progetto Move é finanziato dai Fondi Sociali Europei - FSE - tramite la Regione Veneto. Attraverso questo progetto si vuole ampliare la conoscenza della cultura e della lingua inglese e fare acquisire agli studenti la certificazione linguistica secondo il quadro di riferimento europeo per le lingue, EQR. I nostri studenti sosterranno l'esame per la certificazione in novembre 2018.

In agosto e in settembre 2018 due gruppi di studenti della nostra scuola hanno partecipato al progetto MOVE 5.0 e sono andati in due diverse città: Reading e Cardiff. Gli studenti sono stati ospitati da famiglie e sono andati a scuola tutti i giorni.

READING: il tema centrale del progetto è stato “turismo sostenibile, restauro e costruzione”. Per questo motivo gli studenti sono andati a Londra per visitare alcuni edifici moderni come il “Crystal”- una costruzione ecologica fatta in vetro- e lo “Sky Garden “. Inoltre gli studenti sono andati anche a visitare Oxford e Londra.

CARDIFF: il tema centrale del progetto è stato “ uguaglianza di genere” e per questo gli studenti sono andati a conoscere delle associazioni che lavorano per i diritti delle donne. A Cardiff hanno visitato la sede dell’Assemblea Parlamentare Gallese, la baia di Cardiff e altri luoghi di rilievo.PL: Projekt Move 5 jest finansowany przez Europejskie fundusze socjalne za pośrednictwem regionu Veneto i ukierunkowany na udoskonalanie języka angielskiego studentów oraz ich wiedzy o kulturze brytyjskiej. Projekt ma na celu umożliwić uczniom przystąpienie do egzaminu certyfikującego zgodnie ze standardem EQR. Nasi podopieczni podejdą do niego w listopadzie 2018 roku.

W sierpniu i wrześniu 2018 dwie grupy uczniów z naszej szkoły wzięły udział w projekcie MOVE 5.0, pojechali do dwóch różnych miast: Reading oraz Cardiff. Uczniowie byli zakwaterowani u rodzin i chodzili do szkoły każdego dnia.

READING: tematem projektu było „Sustainable tourism, renovation and construction”. Z tego powodu uczniowie pojechali do Londynu aby zwiedzić kilka modernistycznych budynków, takich jak "The Crystal - przyjazna dla środowiska konstrukcja zrobiona ze szkła - i "Sky Garden". Pojechali również na wycieczkę do Oxfordu i Londynu.

CARDIFF: tematem projektu bylo “Gender Equality”, dzięki któremu uczniowie mogli odwiedzić kilka stowarzyszeń, które pracują nad prawami kobiet. W Cardiff zwiedzili Welsh Assembly, Cardiff Bay i inne ważne miejsca.